Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Nivell professional

Dedicació: a partir de 3 h. 15' / 2 o 3 dies a la setmana

 

A l'EMC oferim un Nivell Professional que té en compte les disposicions del Decret 25/2008 de 29 de gener, que regula els estudis de Grau Professional. Tanmateix, la dedicació horària que requerim als nostres alumnes és menor que la que s'exigeix als centres oficials. Per això els estudis de Nivell professional de l'EMC són una bona opció per a aquells estudiants que:


•  
volent cursar uns estudis professionals de música, no puguin assumir la dedicació horària que es demana en un conservatori.
•  
sense voler cursar uns estudis professionals de música, volen continuar aprofundint en els seus coneixements.

Tant als uns com als altres, i d'acord amb la nostra filosofia d'escola, els oferim la possibilitat de cursar uns estudis rigorosos i solvents que tenen també una important dimensió lúdica. Semblantment a allò que estableix el decret, repartim el nostre Nivell Mitjà en tres cicles de dos cursos cada un:Primer cicle

Els alumnes de 1r i 2n de Llenguatge Musical de Nivell Mitjà han de cursar, obligatòriament, les següents matèries:

•  
Llenguatge musical: 1h. 30' en una sessió setmanal
  
Música de cambra (30'), Banda (60'), Orquestra (60') o Grup de guitarres (60')
  
Instrument principal: 45' o 60' setmanals d'instrument principal
•  
Optativa: almenys una al llarg del tot el cicle (veure oferta al final de la pàgina)

 

Segon i tercer cicle

A partir del segon cicle, els alumnes tenen la possibilitat de continuar els seus estudis en una línia que els condueixi cap a una possible professionalització (cursant el currículum complet d'assignatures, amb una càrrega lectiva anàloga a la del primer cicle), o en una línia adaptada a les seves necessitats (cursant parcialment el currículum previst per a cada curs).

En tots dos casos, l'exigència de les assignatures és la mateixa, i l'únic que varia és la càrrega lectiva total i el nombre d'hores que s'hi dediquen. Es poden cursar les mateixes assignatures que en el cicle anterior (amb la pertinent progressió dels cursos de Llenguatge Musical) i, en funció de la demanda de l'alumnat, s'oferten les següents matèries optatives:


•  
Instrument secundari: 30' o 45' setmanals
•  
Baix elèctric, guitarra elèctrica o bateria: 30' o 45' setmanals
•  
Orquestra, Banda o Grup de Guitarres: 60' setmanals
(si ja es cursa Música de cambra com a Agrupació)
•  
Música de cambra: 30' setmanals
(si ja es cursa Orquestra, Banda o Grup de Guitarres com a Agrupació)
•  
Cant coral: 60' setmanals
•  
Improvisació: 30' o 45' setmanals
•  
Combo: 45' o 60' setmanals
•  
Informàtica musical: 45' setmanals
•  
Guitarra d'acompanyament: 45' setmanals
•  
Composició (només per a tercer cicle): 45' setmanals


Professorat: Óscar Laso Valhondo, Borja Mascaró Vidal
 
  
Juan Jurado Bracero
 
Comença els seus estudis musicals als cinc anys a l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera, iniciant-se amb el piano. Més endavant estudia saxòfon soprano clàssic i cant modern a la mateixa escola. Als quinze anys funda el cor de cambra MusicVox, amb el qual estrena la seva primera obra, i que l'any 2014 és seleccionat per participar a la segona edició del programa Oh Happy Day de TV3. De la mà de Manel Ribera s'endinsa en el món de la composició i accedeix al grau superior de composició al Conservatori Superior de Música del Liceu, on el juny del 2014 finalitza els seus estudis amb Premi Extraordinari. Durant el curs 2012-13 realitza estudis a la Sibelius Academy (Hèlsinki, Finlàndia), on treballa amb músics de la categoria de Kaija Saariaho, Juhani Nurovala i Matthew Whittall. D'aquesta estada en surt l'obra Seven Words per cor mixt concertant i quatre violoncels solistes, que s’estrena a Hèlsinki i a París de la ma del HOL Choir, la formació coral més antiga del país, sota la direcció d’Esko Kallio. A més de dedicar-se a la composició i a la docència, Juan Jurado és director titular de l’orquestra simfònica de la Passió d’Esparreguera.


 
Departaments: Piano | Llenguatge Musical i Cant Coral
 
Assignatures: Piano, Llenguatge Musical
  

 

176222 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com