Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Nivell professional

Dedicació: a partir de 3 h. 15' / 2 o 3 dies a la setmana

 

A l'EMC oferim un Nivell Professional que té en compte les disposicions del Decret 25/2008 de 29 de gener, que regula els estudis de Grau Professional. Tanmateix, la dedicació horària que requerim als nostres alumnes és menor que la que s'exigeix als centres oficials. Per això els estudis de Nivell professional de l'EMC són una bona opció per a aquells estudiants que:


•  
volent cursar uns estudis professionals de música, no puguin assumir la dedicació horària que es demana en un conservatori.
•  
sense voler cursar uns estudis professionals de música, volen continuar aprofundint en els seus coneixements.

Tant als uns com als altres, i d'acord amb la nostra filosofia d'escola, els oferim la possibilitat de cursar uns estudis rigorosos i solvents que tenen també una important dimensió lúdica. Semblantment a allò que estableix el decret, repartim el nostre Nivell Mitjà en tres cicles de dos cursos cada un:Primer cicle

Els alumnes de 1r i 2n de Llenguatge Musical de Nivell Mitjà han de cursar, obligatòriament, les següents matèries:

•  
Llenguatge musical: 1h. 30' en una sessió setmanal
  
Música de cambra (30'), Banda (60'), Orquestra (60') o Grup de guitarres (60')
  
Instrument principal: 45' o 60' setmanals d'instrument principal
•  
Optativa: almenys una al llarg del tot el cicle (veure oferta al final de la pàgina)

 

Segon i tercer cicle

A partir del segon cicle, els alumnes tenen la possibilitat de continuar els seus estudis en una línia que els condueixi cap a una possible professionalització (cursant el currículum complet d'assignatures, amb una càrrega lectiva anàloga a la del primer cicle), o en una línia adaptada a les seves necessitats (cursant parcialment el currículum previst per a cada curs).

En tots dos casos, l'exigència de les assignatures és la mateixa, i l'únic que varia és la càrrega lectiva total i el nombre d'hores que s'hi dediquen. Es poden cursar les mateixes assignatures que en el cicle anterior (amb la pertinent progressió dels cursos de Llenguatge Musical) i, en funció de la demanda de l'alumnat, s'oferten les següents matèries optatives:


•  
Instrument secundari: 30' o 45' setmanals
•  
Baix elèctric, guitarra elèctrica o bateria: 30' o 45' setmanals
•  
Orquestra, Banda o Grup de Guitarres: 60' setmanals
(si ja es cursa Música de cambra com a Agrupació)
•  
Música de cambra: 30' setmanals
(si ja es cursa Orquestra, Banda o Grup de Guitarres com a Agrupació)
•  
Cant coral: 60' setmanals
•  
Improvisació: 30' o 45' setmanals
•  
Combo: 45' o 60' setmanals
•  
Informàtica musical: 45' setmanals
•  
Guitarra d'acompanyament: 45' setmanals
•  
Composició (només per a tercer cicle): 45' setmanals


Professorat: Borja Mascaró Vidal
 
  
Borja Mascaró Vidal
 
Llicenciat en l’especialitat de violí per l’ESMuC, és becat posteriorment per la Fundació Güell per a realitzar a Sevilla el “Master de Interpretación Orquestal” de la Fundación Barenboim-Said, on estudia amb membres de la Staatskapelle de Berlin. Després d'haver-se format en el camp de la interpretació històrica estudiant violí barroc amb Pablo Valetti, actualment amplia la seva formació en l'àmbit de la direcció orquestral a l'Academia de Direcció de la Orquesta Op.23 de Madrid, amb els professors Miguel Romea i Andrés Salado. És membre titular de l’Orquestra de Cambra “Illa de Menorca”, d’on és natural, i col·labora regularment amb diverses formacions orquestrals com l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, entre d’altres. Així mateix, en el camp de la interpretació històrica, forma part de l'orquestra Teatre Instrumental i del Quartet Palau. Com a professor, desenvolupa la seva tasca pedagògica a l'Escola de Música Centre de les Arts de L'Hospitalet de Llobregat i a l'Escola de Música Casp, de Barcelona, i és director de l'orquestra infantil Riborquestra, projecte d'art comunitari al Barri de la Ribera de Barcelona.


 
Departaments: Corda fregada
 
Assignatures: Violí, Orquestra, Orquestrina
  

 

212001 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com