Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Nivell elemental

Dedicació: a partir de 3 h. / 2 o 3 dies a la setmana

 

A l’EMC distribuïm el Nivell Elemental en quatre cursos, repartits en dos cicles (E1 i E2 / E3 i E4). D’acord amb la nostra programació, quan un alumne supera el quart curs està preparat per realitzar amb èxit la Prova de Pas de Grau que fixa el Departament d’Educació, si té també el nivell corresponent d'instrument.

Durant aquests quatre cursos, els alumnes cursen 1h 45’ de Llenguatge musical (en dos dies diferents), 45’ de Cant coral, i continuen amb l’estudi individual del seu instrument, al qual dediquen 30’ o 45’ setmanals de classe, a més de l'estona d'estudi a casa. A més, els alumnes de vent i de corda fregada poden apuntar-se, voluntàriament, a l'activitat de Bandeta o d'Orquestrina, on durant 60' setmanals s'inicien en la pràctica instrumental en grup.

 

En el nivell elemental, la progressió d’estudis ja no és immediata, sinó que depèn del promig entre l’avaluació contínua i les proves avaluatives que es realitzen cada quadrimestre. Per això, tot i que en general hi ha correspondència amb els estudis de primària (E1 - 3r EP, E2 - 4t EP, etc.), l’equivalència no és immediata.

En acabar el quart curs de Llenguatge Musical i d'instrument, els alumnes participen al Concert de Graduació i obtenen el diploma corresponent.


 

 

 

Professorat: Ma. Jesús Culleré Luengo, Núria de Canals Jiménez, Ferran Pisà Gaià, Irene Recolons Fonts, Patricia Rojas Machado

 
  
Ferran Pisà Gaià
 
Després de cursar la diplomatura com a Mestre, va obtenir les llicenciatures en Guitarra Clàssica i en Instruments Antics de Corda Polsada. Estudià Magisteri a la Universitat de les Illes Balears i es formà com a guitarrista amb Lex Eisenhardt i com a llaütista amb Xavier Díaz-Latorre a les Escoles Superiors de Música d’Àmsterdam i de Catalunya respectivament. El seu treball amb nens i adolescents va més enllà de la pedagogia musical, per la seva vinculació continuada en l’àmbit de l’educació i el lleure amb el Centre d’Estudis de l’Esplai. Al canal ##http://www.youtube.com/user/ferranpisa## es poden escoltar algunes de les seves interpretacions amb els diversos instruments antics de corda polsada que toca.


 
Departaments: Corda polsada | Música de cambra | Llenguatge musical i Cant coral
 
Assignatures: Guitarra clàssica, Llenguatge musical, Música de cambra
  
193400 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com