Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Nivell elemental

Dedicació: a partir de 3 h. / 2 o 3 dies a la setmana

 

A l’EMC distribuïm el Nivell Elemental en quatre cursos, repartits en dos cicles (E1 i E2 / E3 i E4). D’acord amb la nostra programació, quan un alumne supera el quart curs està preparat per realitzar amb èxit la Prova de Pas de Grau que fixa el Departament d’Educació, si té també el nivell corresponent d'instrument.

Durant aquests quatre cursos, els alumnes cursen 1h 45’ de Llenguatge musical (en dos dies diferents), 45’ de Cant coral, i continuen amb l’estudi individual del seu instrument, al qual dediquen 30’ o 45’ setmanals de classe, a més de l'estona d'estudi a casa. A més, els alumnes de vent i de corda fregada poden apuntar-se, voluntàriament, a l'activitat de Bandeta o d'Orquestrina, on durant 60' setmanals s'inicien en la pràctica instrumental en grup.

 

En el nivell elemental, la progressió d’estudis ja no és immediata, sinó que depèn del promig entre l’avaluació contínua i les proves avaluatives que es realitzen cada quadrimestre. Per això, tot i que en general hi ha correspondència amb els estudis de primària (E1 - 3r EP, E2 - 4t EP, etc.), l’equivalència no és immediata.

En acabar el quart curs de Llenguatge Musical i d'instrument, els alumnes participen al Concert de Graduació i obtenen el diploma corresponent.


 

 

 

Professorat: Aurora Bauzà Soler, Ma. Jesús Culleré Luengo, Núria de Canals Jiménez, Carles Merino Sort, Ferran Pisà Gaià, Irene Recolons Fonts, Patricia Rojas Machado, Raül Viana Giné

 
  
Carles Merino Sort
 
Comença a estudiar acordió i llenguatge musical a l’Escola Municipal de Música de Solsona amb 10 anys i, més endavant, a la mateixa escola, s’inicia en l’estudi de la guitarra clàssica. De la mà de Ma. Jesús Culleré finalitza el grau mitjà d’aquest instrument, treballant paral·lelament l’anàlisi i l’harmonia amb M. Assumpció Codina. El 2007 va participar en un curs amb David Russell al Conservatori de Girona i durant el 2008 va ampliar els seus estudis de guitarra amb la professora del Conservatori de Badalona María José Santos. Després d'haver cursat parcialment estudis de Magisteri Musical, i profundament interessat en la dimensió més filosòfica de la pedagogia, el 2014 es va graduar en Pedagogia a la Universitat de Badalona, amb un treball de fi de grau qualificat amb Matrícula d'honor.


 
Departaments: Corda polsada | Llenguatge musical i Cant coral
 
Assignatures: Guitarra clàssica i Llenguatge musical
  
158764 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com