Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Nivell elemental

Dedicació: a partir de 3 h. / 2 o 3 dies a la setmana

 

A l’EMC distribuïm el Nivell Elemental en quatre cursos, repartits en dos cicles (E1 i E2 / E3 i E4). D’acord amb la nostra programació, quan un alumne supera el quart curs està preparat per realitzar amb èxit la Prova de Pas de Grau que fixa el Departament d’Educació, si té també el nivell corresponent d'instrument.

Durant aquests quatre cursos, els alumnes cursen 1h 45’ de Llenguatge musical (en dos dies diferents), 45’ de Cant coral, i continuen amb l’estudi individual del seu instrument, al qual dediquen 30’ o 45’ setmanals de classe, a més de l'estona d'estudi a casa. A més, els alumnes de vent i de corda fregada poden apuntar-se, voluntàriament, a l'activitat de Bandeta o d'Orquestrina, on durant 60' setmanals s'inicien en la pràctica instrumental en grup.

 

En el nivell elemental, la progressió d’estudis ja no és immediata, sinó que depèn del promig entre l’avaluació contínua i les proves avaluatives que es realitzen cada quadrimestre. Per això, tot i que en general hi ha correspondència amb els estudis de primària (E1 - 3r EP, E2 - 4t EP, etc.), l’equivalència no és immediata.

En acabar el quart curs de Llenguatge Musical i d'instrument, els alumnes participen al Concert de Graduació i obtenen el diploma corresponent.


 

 

 

Professorat: Ma. Jesús Culleré Luengo, Núria de Canals Jiménez, Irene Recolons Fonts, Patricia Rojas Machado

 
  
Núria de Canals Jiménez
 
Comença els estudis musicals a l'edat de sis anys a l'escola de Música Ars Nova, de la mà de Carme Rius, Raquel Millàs i Maria Canals. És titulada superior en Piano, Llenguatge Musical i Música de Cambra, i també és llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i en Història i Ciències de la Música per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat nombrosos cursos d'execució pianística, tant nacionals com internacionals, entre els quals cal destacar els realitzats a la Klavierakademie de Murrhart (Alemania). Actualment compatibilitza la labor docent amb la direcció de cor, tema en el què s'especialitza en el gòspel i en el jazz vocal.


 
Departaments: Piano | Llenguatge musical i Cant coral | Música de cambra (cap de departament)
 
Assignatures: Piano, Música de cambra i Llenguatge musical
  
212001 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com