Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Nivell elemental

Dedicació: a partir de 3 h. / 2 o 3 dies a la setmana

 

A l’EMC distribuïm el Nivell Elemental en quatre cursos, repartits en dos cicles (E1 i E2 / E3 i E4). D’acord amb la nostra programació, quan un alumne supera el quart curs està preparat per realitzar amb èxit la Prova de Pas de Grau que fixa el Departament d’Educació, si té també el nivell corresponent d'instrument.

Durant aquests quatre cursos, els alumnes cursen 1h 45’ de Llenguatge musical (en dos dies diferents), 45’ de Cant coral, i continuen amb l’estudi individual del seu instrument, al qual dediquen 30’ o 45’ setmanals de classe, a més de l'estona d'estudi a casa. A més, els alumnes de vent i de corda fregada poden apuntar-se, voluntàriament, a l'activitat de Bandeta o d'Orquestrina, on durant 60' setmanals s'inicien en la pràctica instrumental en grup.

 

En el nivell elemental, la progressió d’estudis ja no és immediata, sinó que depèn del promig entre l’avaluació contínua i les proves avaluatives que es realitzen cada quadrimestre. Per això, tot i que en general hi ha correspondència amb els estudis de primària (E1 - 3r EP, E2 - 4t EP, etc.), l’equivalència no és immediata.

En acabar el quart curs de Llenguatge Musical i d'instrument, els alumnes participen al Concert de Graduació i obtenen el diploma corresponent.


 

 

 

Professorat: Ma. Jesús Culleré Luengo, Núria de Canals Jiménez, Ferran Pisà Gaià, Irene Recolons Fonts, Patricia Rojas Machado

 
  
Ma. Jesús Culleré Luengo
 
Mestra titulada per l’Escola Universitària Blanquerna, ha realitzat els estudis de guitarra, música de cambra, llenguatge musical i harmonia al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, especialitzant-se posteriorment en la direcció coral amb els mestres Enric Ribó, Manel Cabero, Pierre Cao i Laszlo Heltay. Directora del Cor Adagi des de la seva fundació, així com del Grup Coral Casp, fou també directora del Cor de Petits de l’Orfeó Català des del seu inici fins l’any 2002. És professora de secundària al Col·legi Casp, professora de guitarra, cant coral i Llenguatge Musical a l’Escola Municipal de Música de Solsona i, des de la seva creació, és Cap d’estudis de l’EMC.


 
Departaments: Corda polsada | Llenguatge musical i Cant coral (cap de departament) | Música de cambra
 
Assignatures: Guitarra clàssica, Cant coral, Música de cambra i Roda d'instruments
  
193404 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com