Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Oferta Formativa

A l’Escola de Música Casp creiem que l’element formatiu principal d’un futur músic és el Llenguatge musical, i que la pràctica instrumental és el vehicle (el medi, l’instrument) a partir del qual la música pot manifestar-se. Per això plantegem un Llenguatge musical orientat a desenvolupar primordialment les capacitats d’audició interna i creativitat, treballant en classes reduïdes i participant als grups de Cant Coral.

Si se’ns faria estrany que algú pogués llegir un llibre sense entendre què diu el text, se’ns ha de fer igualment estrany que algú agafi una partitura i pugui dir-ne les notes sense sentir-les. Per això, sense descuidar la resta d’aspectes del Llenguatge musical, la nostra proposta pedagògica s’orienta principalment a la interiorització del ritme i a la fixació de l’oïda interna, assentant una base sòlida per al desenvolupament progressiu de la creativitat.

 

És amb aquesta finalitat que, en funció del nivell en què es troba l’alumne, apliquem metodologies diverses (Kodály, Willems, Dalcroze, Orff, Martenot...) per potenciar les seves aptituds. A partir de material didàctic propi Documento sin título

   

A l'Escola de Música Casp treballem amb material didàctic elaborat pels professors de l'escola; no només a les classes d'instrument, sinó sobretot a les classes de Llenguatge musical. Això ens permet la revisió constant dels continguts, adaptant-los al màxim a les necessitats educatives de cada curs.


Ateses les seves característiques, els dossiers, lluny de predeterminar el desenvolupament de les classes, són el material de suport a partir del qual es fomenta la creativitat que surt de la interacció entre alumnes i professors.

   
     


i amb un enfocament eminentment lúdic (creiem en el reforç positiu i en la felicitat de l’estudi), articulem la nostra oferta formativa en quatre blocs diferenciats: Nadons i Sensibilització, Iniciació, Nivell Elemental i Nivell Professional.

 

A més, oferim també l'activitat de música per a nadons; i també hi ha la possibilitat de realitzar sessions de musicoteràpia en hores convingudes.
Aquesta seqüenciació general dels estudis està pensada per a infants i joves, però també oferim classes per a adults. En aquest cas, les dedicacions horàries i l'ordenació curricular són més flexibles i adaptades a les seves necessitats. També oferim cursos de preparació per a les proves d'accés als estudis reglats professionals o superiors.

 

Pel fet de ser una escola autoritzada, els alumnes que cursen els seus estudis musicals a l'EMC poden sol·licitar la reducció de la càrrega lectiva en els estudis de secundària i batxillerat, tal com es preveu des del Departament d'Ensenyament.


  Projecte educatiu de Sensibilització, Iniciació i Nivell Elemental
(extret del PEC d’abril de 2007)
   
 

211995 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com