Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título

Què és l’EMC?

L’Escola de Música Casp és una escola de música autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que fou creada l’any 2005 sota l’empara del Col·legi Casp i la Fundació Jesuïtes Educació. Comparteix, per tant, el seu ideari i es proposa oferir una formació musical de qualitat que faciliti el desenvolupament integral de la persona. A l’EMC creiem que la música, més enllà de la seva dimensió artística, té una clara funció formativa que ajuda a desenvolupar la consicència crítica i a obtenir una major maduresa afectiva i social. Per això, des d’un enfocament alhora rigorós i lúdic, a l’Escola de Música Casp ajudem a aprendre a estimar la música. Tot fent-ho, pretenem contribuir a:

Crear l’hàbit d’escoltar i estar en silenci, entenent el silenci com a base sine qua non de la música i l’escoltar com a educació del simple fet fisiològic de sentir.
Assentar patrons d’atenció, reflexió i autoconeixement, acostumant l’alumne a ser conscient d’allò que fa i d’allò que sent.
Desenvolupar valors com la paciència, la dedicació i la constància, que facin de contrapès a la velocitat i la immediatesa de la societat actual.
Generar habilitats socials a través de la pràctica de la música de cambra, el cant coral, el conjunt instrumental i la resta de classes de grup.
Treballar la motricitat fina que requereix tota pràctica instrumental, la qual cosa ajuda a augmentar la consciència i el control del propi cos.
Gaudir del simple fet de fer música, perquè –tal com es posa de manifest en diverses llengües– «jugar» i «tocar» és el mateix: play, jouer, spielen...
 

214335 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com